pihowa

106 tekstów – auto­rem jest pi­howa.

Czu­je się źle, Mo­ja os­tatnią nadzieje pogrzebałeś. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 września 2014, 14:28

Nie sądziłam, że można cze­kać na ko­goś aż tak długo mi­mo bra­ku kontaktu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 września 2014, 13:58

Byłam tyl­ko dla za­bicia cza­su, a te­raz twój czas wy­pełnia ona. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lipca 2014, 01:31

Zniszczo­ne re­lac­je po­woli nap­ra­wiam, nie umiem cho­wać ura­zy i cho­ciaż ra­nią mnie to wy­bacze­nie jest moim uko­jeniem, da­je więcej możli­wości niż życie w ciągłej nienawiści. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 lipca 2014, 16:35

Rok te­mu o tej porze myślałam, że już nie będę o to­bie pa­miętać. My­liłam się ser­ce roz­sadza tęsknota. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lipca 2014, 05:52

Kiedy jes­tem ty go­nisz za czymś, a kiedy od­chodzę - to za czym go­niłeś byłam tym ja. Cza­sem po pros­tu jest za późno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 lipca 2014, 15:58

Wszys­tko z dy­mem, odeszło to za co od­dałabym życie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 lipca 2014, 16:06

Lęk - pot­ra­fi obudzić w nas naj­większe­go chama. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 lipca 2014, 06:31

Przez dumę możesz stra­cić to co jest naj­ważniej­sze, a z cza­sem okaże się, że tyl­ko ona ci została. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 lipca 2014, 00:21

Męczące by­wa ciągłe szu­kanie wi­ny w nas sa­mych, bo jeśli jest ona w nas może czas coś zmienić ? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 czerwca 2014, 05:33

pihowa

G - gromadzisz go w sobie i spijasz N - niszczy pali mosty zabija I - instynktownie budzi fobie E - elementarne w walce z wrogiem W - lecz wróg jest w tobie i nim płoniesz Gubisz ostrość, wspomnień kalejdoskop.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pihowa

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Aktywność

15 września 2014, 14:53pihowa sko­men­to­wał tek­st Byłam tyl­ko dla za­bicia [...]

15 września 2014, 14:41Florian_tst sko­men­to­wał tek­st Byłam tyl­ko dla za­bicia [...]

15 września 2014, 14:28pihowa do­dał no­wy tek­st Czuje się źle, Mo­ja [...]

3 września 2014, 14:31pihowa sko­men­to­wał tek­st Nie sądziłam, że można [...]

3 września 2014, 14:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie sądziłam, że można [...]

3 września 2014, 14:27pihowa sko­men­to­wał tek­st Nie sądziłam, że można [...]

3 września 2014, 14:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie sądziłam, że można [...]

3 września 2014, 14:20pihowa sko­men­to­wał tek­st Nie sądziłam, że można [...]

3 września 2014, 14:17.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie sądziłam, że można [...]

3 września 2014, 14:15pihowa sko­men­to­wał tek­st Nie sądziłam, że można [...]